IT компанія «Astwellsoft»

Створення сайтів у Колінківці

Розробка веб сайтів будь-якої складності з індивідуальним підходом до кожного замовлення.

Історія села Колінківці тісно зв'язана з історією хотинського району. Вже у XI столітті до нашої ери на території Хотинського району жили численні племена сарматів. Римський історик Тацит пише, що серед народів, маючих назву сарматів, були слов'яно-венеди. Слова підтверджуються археологічними розкопками, які свідчать, що слов'яни своїми коренями входили в різнобарвну масу, яка прийнята під назвою сарматів.

Слов'яни були відомі ще Плінію Старшому (І ст. до н.е.). він їх називав венедами. Римський історик Птоломей (І ст. н.е.) називав венедів "Большим народом" Східної, Середньої та Південної Європи й що жили вони на північ від р. Дунай . пізніше венеди роз'єднались на три частини, із яких східні називались антами, або слов'янами. Готський історик Йордан в VI столітті писав, що слов'яни (анти) жили на Прикарпатті, по Дністру, Пруту і біля Чорного моря.

Отже всі ці матеріали підтверджують, що на території с. Колінківці і Хотинського району в I-VII ст. жили вже слов'янські племена. Вони заселяли хотинську землю, а також край по Дністру до Чорного моря і називалися тиверці. Пізніше вони влились в Київську Русь і називали себе всі віки "руськими".

У центрі села Колінківці, в урочищі Гаурянка, на лівому березі р. Рокитниці розташоване давньоруське селище XII-ХПІ ст. За два км на схід від села в урочищі Кордон та Сератур виявлені ранньослов'янські поселення черняхівської культури (II-V ст. н.е.). Поблизу села виявлене перше поселення трипільської (III тисячоліття до н.е.) культури. В недатованій частині "Повісті временних літ", де мова йде про розселення східних слов'ян, літописець повідомляє, що уличі й тиверці "седяху бо по Днєстру, приседяху к Дунаєви оли до моря". З цього випливає, що літописець знає тиверців і уличів як жителів Подністров'я.

Фіофілакт Сімокатта в своїй "Історії" пише, що каган "послав Апсиха з військом і повелів йому цілковито знищити народ антів" (602 рік н.е.). Після жорстких битв Тиверія потрапила в часткову залежність кагана обрів. Пізніше при допомозі руських племен тиверці знову здобули свою незалежність.

Давньоруський літописець згадує тиверців, говорячи про події 885, 907, 944р.р. Їх знали інші автори. Баварський монах, який в другій половині IX ст. склав опис європейських племен і народів, зазначив, що в тиверців було 148 укріплених поселень. Імператор Костянтин VII Багрянородний (905-959) у своїй праці "Про управління імперією" згадує тиверців, як залежних від київського князя. Тиверці ходили з Олегом в 907 р. і з Ігорем в 941 р. на Цареград. Після розпаду Київської держави територія Хотинщини ввійшла до складу Галицького князівства, від якого вона була відірвана монголо-татарами в 1241 р.

Паркет ясен купити

Створення веб сайтів у Колінківці

Ми розробили

1500+ проектів